QAce logo firmy CZ EN

Quality Assurance

Quality Assurance (QA) není pouze výsadou projektů v IT. Principy QA jsou aplikovány prakticky ve všech průmyslových oblastech. V dnešní době se stávají, díky zvyšujícímu se tlaku na kvalitu výstupních dat, nedílnou součástí většiny projektů datových skladů.

Obecně lze říci, že cílem Quality Assurance je zajistit, aby výstupy z daného systému odpovídaly projektovému zadání a měly příslušnou, předem definovanou kvalitu. I když jde na první pohled o velmi logický požadavek, reálných podmínkách není často naplněn. Studie, zabývající se úspěšností projektů IT uskutečněných v EU a USA odhalily, že ne nevýznamná část započatých projektů (některé zdroje uvádějí až 30%) není vůbec dokončena a to z důvodů nízké kvality výstupních dat.

Pro řešení problematiky QA jsme vyvinuli vlastní metodiku testování procesů uvnitř datových skladů, postavenou na systému QAceGen. Jedná se o „business logic driven“ generátor testovacích dat, který byl vyvinut jako integrované prostředí pro testování aplikací zpracovávající data.